Proč provádět zdravotní řez stromů?

Stromy jsou nedílnou součástí našeho životního prostředí a přinášejí nám nejenom stín a kyslík, ale také chutné ovoce. Významnou roli při pěstování zdravých a plodných stromů hraje citlivý řez. Co všechno dokáže citlivý řez stromů a jaký vliv má na jejich plody? Podívejme se blíže na některé z jeho přínosů.

Větší a hezčí plody jsou jedním z hlavních důvodů, proč se zahradníci rozhodují pro citlivý řez. Správně provedený řez umožňuje stromu optimálně rozvíjet se a vytvářet silné větve a výhonky. To znamená, že strom bude schopen lépe využít dostupné živiny a energii, které jsou nezbytné pro tvorbu plodů. Výsledkem je vyšší kvalita ovoce a zvýšená produkce.

Dalším důležitým aspektem citlivého řezu je snížení strupovitosti a méně nemocí. Když je strom správně ořezáván, odstraňují se slabé větve, které by jinak mohly sloužit jako vstupní brána pro houby a choroby. Tím se minimalizuje riziko infekce a šíření patogenů. Dále umožňuje citlivý řez stromu lepší proudění vzduchu a slunečního světla mezi větvemi, což snižuje vlhkost a tím i podmínky pro vznik chorob.

Posledním, ale rozhodně nezanedbatelným přínosem citlivého řezu je zlepšení chuti a sladkosti plodů. Když je strom správně ořezáván, jsou plody lépe vystaveny slunečnímu světlu, což podporuje tvorbu cukrů a dalších chutí v plodech. Při správném řezu se také odstraňují přebytečné větve, které by jinak odebíraly energii a živiny, což vede k vyšší koncentraci chutí a sladkosti ve zbývajících plodech.

Je třeba si uvědomit, že citlivý řez není jen o nahodilém odstraňování větví. Je to umění, které vyžaduje znalosti o specifických potřebách každého druhu stromu. Je důležité dodržovat správné postupy, které respektují fyziologii stromu a jeho růstové vzorce.

Celkově lze říci, že citlivý řez stromů má mnoho výhod. Větší a hezčí plody, snížení strupovitosti a méně nemocí a plody s vylepšenou chutí a sladkostí jsou jen některé z nich. Pokud se zajímáte o pěstování ovocných stromů, je citlivý řez nezbytným nástrojem pro dosažení zdravých a hojných úrod.

Kdy je ten správný čas pro zdravotní řez?

Rozhodnutí, kdy je ten správný čas pro různé činnosti, může být klíčové pro úspěšný výsledek. Stejně tak je tomu i v případě péče o ovocné stromy. Prořezávání je jednou z nejdůležitějších a nejčastějších úloh při pěstování ovocných stromů, a proto je důležité vědět, kdy je prořezávání nejvhodnější.

 

Jablka a hrušky patří mezi nejoblíbenější ovocné stromy pěstované v našich zahradách. Pokud máte jabloně nebo hrušně, únor a březen jsou ideálními měsíci pro jejich prořezávání. Je vhodné provést prořezání před začátkem vegetačního období, kdy stromy ještě nezačaly rašit. V tomto období je strom v klidovém stavu a prořezávání pomůže vytvarovat korunu, odstranit suché a poškozené větve a podpořit zdravý růst nových větví. Mějte na paměti, že prořezávání příliš brzy před začátkem vegetačního období může způsobit silný růst nových výhonků a ovlivnit výnosy plodů.

Na druhou stranu, prořezávání meruněk, slivoní, broskvoní a třešní vyžaduje odlišný přístup. Tyto stromy mají tendenci být citlivé na prořezávání a nesnášejí ho příliš dobře. Ideálním časem pro jejich prořezávání je těsně před květem nebo po odkvětu. Tímto způsobem minimalizujeme riziko infekce a zranění stromu. Při prořezávání těchto stromů je důležité odstranit především suché a nemocné větve, ať už se jedná o větve napadené škůdci nebo infikované chorobami.

Je také dobré si uvědomit, že správný čas pro prořezávání ovocných stromů může být ovlivněn také regionálními klimatickými podmínkami. V některých oblastech, kde jsou zimy dlouhé a drsné, může být vhodné odložit prořezávání až do jara, kdy už neexistuje riziko silného mrazu.

Kromě správného času pro prořezávání je také důležité mít na paměti správné techniky prořezávání. Používání ostrých a čistých nástrojů, správného úhlu řezu a dezinfekce nástrojů mezi jednotlivými stromy jsou klíčové pro prevenci šíření chorob a zranění stromů.

V případě jakýchkoli pochybností nebo pokud jste začátečníkem v péči o ovocné stromy, může být užitečné před zahájením daného prořezu vše ještě raději prokonzultovat  s odborníkem nebo se obrátit na místní zahradnickou organizaci, která Vám poskytne konkrétní informace a doporučení pro Váš konkrétní region.

V závěru je tedy důležité zdůraznit, že správný čas pro prořezávání ovocných stromů závisí na konkrétním druhu stromu. Zatímco jabloně a hrušky se prořezávají v únoru a březnu, meruňky, slivoně, broskvoně a třešně by měly být prořezávány těsně před květem nebo po odkvětu. Dodržování správného času pro prořezávání je klíčové pro zdraví a produktivitu vašich ovocných stromů, a proto je vhodné se řídit těmito doporučeními a poradit se s odborníky, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

 

Stavební práce

Stavíme na proklientském přístupu, férovém jednání a kvalitní práci.

Zahradní práce

Společně vytvoříme z vaší zahrady místo, kde se budete cítit opět skvěle.